PŘÍBĚHY NELÁSKY
www.jidlo-piti-ziti.cz

Názory pisatelů příběhů nelásky nemusí být vždy shodné se stanoviskem redakce. Příspěvky nejsou redakcí upravovány.


Rána pěstí za účasti Policie ČR
Nejsem žádný rádopsavec,ale tuto událost, tento příběh nelásky musím poslat. Ve středu jsem zrovna chtěl zaparkovat u Masarykova nádraží a při tom viděl jak jeden mladý muž druhému výraznou gestikulací něco vysvětluje.
Tomuto činění jsem přestal věnovat plnou pozornost, protože takovýchto vzrušených debat se v Praze odehrává denně mnoho. Moji pozornost ale opět plně upoutalo to, jak vylétla pěst a druhého aktéra s rukama podle těla udeřila do levé tváře. I to bych skoro přešel, protože se nerad vměšuji do cizích sporů kdyby onen nebránící se mladík nešel k zemi. Prostě klasické KO a tudíž jsem usoudil jako ostatně i pár ostatních lidí, že bych asi měl nějak tomu, co je KO pomoci. Vystoupil jsem tedy z teplého auta a jdu k oněm mladíkům a žasnu. To, co jsem sedíc v autě neviděl byl vše pozorující policista s bílou čepicí. Říkám si v duchu proč rameno spravedlnosti proti tomuto hrubému násilí nezasahuje, vždyť mu to ukládá zákon a pak vše chápu. Jednalo se asi o velice dobře sehraný tým velice agresivního řidiče žlutého odtahového vozu SPZ AKA 02-71 s číslem na dveřích 56 a jednoho z jeho jejich chlebodárců dopravního policajta.
Protože se o napadeného mladíka starali další dva přispěchavší přede mnou, stal jsem se tedy jenom pozorovatelem a hlavou se mi začaly kmitat otázky. Čím se asi onen napadený dotkl toho hrubého šoféra? Není takový řidič schopen třeba přejet oním žlutým vozem s policajtem starou babičku, která včas neuskočí na přechodu? Proč policista nechal napadnout a udeřit do obličeje nebránícího se člověka?
Každý z řidičů v Praze určitě zažil odtažení auta, nebo alespoň viděl jak to ony sehrané party dělají. Vše proběhne za několik málo minut, zpravidla na vždy stejných místech (sám to dost často v Praze 1 pozoruji) a tudíž asi onen nešťastník zdržoval od dalšího tučného vydělávání peněz.
Normální pracující člověk nemá čas věnovat se tomu, aby se dozvěděl, jak to dopadlo a zda proti tomu policistovi a tomu agresivnímu řidiči odtahové služby byly vyvozeny důsledky, ale možná vy, jako internetový časopis budete mít možnost se u policie dotázat, jak to dopadlo, pokud to ovšem nebude státní tajemství a pak to na vašich stránkách napsat.


Náš dotaz na pana policejního prezidenta:
Vážený pane policejní prezidente, na stránkách www.jídlo-pití-žití.cz je uveřejněn příspěvek našeho čtenáře o neadekvátním chování příslušníka Policie ČR Žádáme Vás zdvořile, zda nám můžete poskytnout Vaše stanovisko a případně sdělit, zda byl tento útok řešen.


Podání ze dne 20.1.2003 - sdělení

Sděluji Vám, že dne 21.1.2003 bylo zdejší součástí zaevidováno výše uvedené podání, poukazující na příspěvek vašeho čtenáře o neadekvátním chování příslušníka Policie České republiky.
Toto podání bylo postoupeno k vyřízení oddělení kontroly a stížností Správy hlavního města Prahy Policie České republiky.
Současně Vám doporučuji zaslat na vyřizující součást, tj. Policie České republiky, Správa hlavního města Prahy, oddělení kontroly a stížností, Kongresová 2, 140 00 Praha 4, svoji adresu pro poštovní styk pro možnost zaslání odpovědi. V opačném případě je pravděpodobné, že Vám písemná odpověď nebude zaslána z důvodu nemožnosti připojení do sítě.

VYŘIZUJE:
prap. Josef Holar
tel: 974834306

mjr. Mgr. Miroslav FULÍN v.r.
vedoucí


Podání ze dne 20. ledna 2003 - sdělení

ve smyslu Vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. Vás vyrozumíváme o výsledku prošetření Vašeho podání ze dne 20. ledna 2003, týkajícího se nečinnosti policisty, služebně zařazeného u Oddělení řízení dopravy Dopravního inspektorátu Správy hl. m. Prahy dne 15. ledna 2003 při fyzickém napadení občana řidičem odtahového vozidla.
Výsledek šetření prokázal, že zainteresovaný policista nebyl v inkriminované době incidentu mezi občanem a řidičem odtahového vozidla přítomen a tudíž nemohl do sporu mezi oběma stranami zasáhnout, neboť v uvedené době prováděl fotodokumentaci k odtaženému vozidlu.
Podáním této zprávy tak považujeme šetření podání za ukončené.
Vyřizuje :

kpt.. Bc. Petr Hruška
tel. 974825031

mjr. Mgr. Jan S T U P K A
Vedoucí 2.skupiny


         ¦         Napište nám: petr@i-s-express.cz