Příběh paní Alenky
 
Příběh paní Alenky nás zaujal proto,
že asi není sama, která trpí podivností úředníků pojišťoven.
Je jasné, že pokud se i za spoluúčasti policejních úředníků dělají pojišťovací podvody závratných výší, musí se pojišťovny snažit někde ušetřit.
Ptáme se, ale musí to být na úkor normálního slušného a poctivého člověka? Rozhodli jsme se požádat o schůzku s někým odpovědným v ČS-Živnostenské pojišťovně a.s., aby nám osvětlil myšlenkový proces likvidátora Ing. Hory z pobočky ČS-Živnostenské pojišťovny v Mladé Boleslavi.
Jak jsme slíbili, přinášíme čerstvou informaci. Pojišťovna v osobě JUDr. Čermáka se nám ozvala a bylo dohodnuto příměří na dobu jednoho týdne k prostudování podkladů.
V souvislosti s šetřením stížnosti paní Alenky jsme zjistili, že likvidace škody způsobené na pojištěném vozidle nebyla ze strany ČS - Živnostenské pojišťovny, a.s. provedena správným způsobem. V nejbližších dnech bude otázka již ukončené likvidace škody otevřena a dokončena ve smyslu příslušných všeobecných pojistných podmínek a smluvních ujednání.
S pozdravem
Petr Sluka, vrchní specialista
ČS - Živnostenská pojišťovna, a.s.
Omlouvám se Vám za to, že slíbenou informaci týkající se výsledku šetření škody vzniklé paní Alenky Vám poskytuji až dnes. Důvodem odložení byl záměr poskytnout Vám již informaci komplexní. Likvidace ukončené škody způsobené vloupáním pachatele do vozidla paní Alenky byla v rámci šetření stížnosti otevřena. Vzhledem k protichůdným tvrzením pojištěné a pracovníka provádějícího likvidaci škody a s ohledem na dlouhou dobu od průběhu těchto událostí ČS - Živnostenská pojišťovna, a.s. ukončí záležitost způsobem, který bude v prospěch pojištěné. Do 15. 6. 2001 bude šetření škody ukončeno a pojistné plnění bude předáno k výplatě pojištěné. O výsledku bude pojištěná informována dopisem.
S pozdravem Petr Sluka
vrchní specialista
ČS Živnostenská pojišťovna, a.s.
12.6.2001
Příběh paní Alenky je uspěšně ukončen.
Poškozené bylo pojišťovnou poskytnuto ,jak nám pojišťovna laskavě sdělila "druhé plnění" a sporná peněžní částka byla poškozené poukázána. Děkujeme panu Petru Slukovi vrchnímu specialistovi ČS-Živnostenské pojišťovny za vstřícnost se kterou celou záležitost řešil.
PS. V případě případu pozor na likvidátora ing. Karla Horu z pobočky v Mladé Boleslavi neboť on je ten podivný.

       

         ¦         Napište nám: petr@i-s-express.cz