Když přijde pozvání

                    na společenskou akci
          U příležitosti významných, zejména mezinárodních akcí, veletrhů nebo výstav se nám může dostat pozvání na různé společenské akce: společenský oběd, společenskou večeři, recepci, cocktail, číši vína, čaj, buffet lunch, buffet dinner, garden party apod. Připomeňme si, čím se liší, čím se vyznačují a co je pro nás podstatné, abychom se snadno a s lehkostí zkušených orientovali ve společenském životě.

          Prvý krok: pečlivě si přečteme písemnou pozvánku. Z ní zjistíme většinu podstatných informací, které nám organizátor sděluje. Jsou buď zřetelně uvedeny v označení a zkratkách, které jsou na pozvánce, nebo skryty - pak vyplývají z uvedených údajů a řídí se protokolem.

          Druhý krok: dešifrujeme značky a zkratky a řídíme se jimi. Na každé pozvánce zkušený hostitel uvede podstatné informace. Většinou je najdete v levém dolním rohu pozvánky. Pohleďme, co vyjadřují:

TYP ZKRATKY
CO ZNAMENÁ
CO MUSÍM UDĚLAT
POZNÁMKA
- co nemám dělat
p.m. (pour mémoire) jde o připomenutí předem dohodnuté akce (např. společenského oběda) neodpovídám již, nepotvrzuji účast, ale musím se zúčastnit nesmím nepřijít
R.S.V.P + č. telefonu (répondez s_il vous plait)
r.l.o. + č. telefonu (račte laskavě odpovědět)
laskavě odpovězte

račte laskavě odpovědět

telefonicky potvrdit na uvedeném telefonním čísle
svoji účast
potvrzuji účast svoji i partnera/ky; potvrdím-li účast, nesmím nepřijít
white tie
cravate blanche
bílá kravata - značí
bílý motýlek
povinnost přijít ve fraku (jen s bílým motýlkem)
dámy - velká večerní toaleta
pokud je výlučně uveden frak, je povinností v něm přijít, (pozor, černý motýlek nosí číšníci)
black cravate noire černý motýlek povinnost přijít ve smokingu;
dámy malá nebo velká večerní toaleta,
event. cocktailové šaty
kde je společnost ve smokingu, nesmí být obsluhující personál ve smokingu, aby nedošlo k záměně
tenoeode ville
inofficial
vycházkový oblek jednořadový s vestou nebo dvouřadový - dle módy přicházíte ve vycházkovém obleku;
dámy ve společenských šatech, kostýmku,
po 17. hod i v cocktailových šatech
světlejší dopoledne;
tmavší odpoledne
Decorations povinnost přijít s řády
in natura
nemusíte mít všechny; nosí se jen nejvyšší hostitelské země
a nejvyšší vlastní země
novodobé řády se nosí i na normálních oblecích, ale jen ve formě miniatur - stužky. Řády in natura jsou vyžadovány výjimečně

PAMATUJME:
  • smoking (pokud není na pozvánce uvedeno jinak, nikdy nenosíme před 19. hodinou).
  • frak (pokud nejste vyzváni) nikdy nenosíme před 20. hodinou. Můžete dostat ovšem pozvánku na garden party v 17 hodin s označením, abyste se dostavili ve fraku. Pak se jedná o mimořádně slavnostní událost a nemůžete jinak. Můžete jít třeba v bílém (i jiné módním fraku).
  • nikdy nevolte na jakoukoliv společenskou akci sportovní oblečení (ani značkové), kostkované košile, mikiny, džínové oblečení apod. Je to nevhodné.
          Třetí krok: zjistili jsme, že žádné pokyny ani značky na pozvánce nejsou uvedeny. Nezbývá nám, než zalovit v paměti a chovat se podle obecných pravidel společenské etikety.

Co nám napovídají?
          O významu společenské akce nevypovídá pouze její druh, ale také místo, kde se koná a doba jejího začátku. Tyto skutečnosti určují nejen význam, ale také vše ostatní

  • výjimečnost, účel
  • jak se na akci obléci
  • časový rozsah
  • co se od nás očekává.
          Je tedy rozdíl, zda se akce koná v Černínském paláci, Hotelu Hilton nebo v restauraci U dvou koček. Místo konání dává akci určitý ráz. Pokud nejste znalcem místa, dopředu si ověřte, o jaký charakter prostředí se jedná. Vyhnete se tak zbytečně trapným situacím.

          Všeobecně platí zásada, že čím dříve akce začíná, tím méně slavnostější je její ráz, zatímco čím pozdější začátek je stanoven, tím je slavnostnější.

          Dobrou orientaci přináší následující rozčlenění, které shrnuje všeobecná pravidla společenské etikety.

DRUH AKCE
ZAČÁTEK + VÝZNAM
ČASOVÝ
ROZSAH
OBLEČENÍ
CO SE OD NÁS OČEKÁVÁ
společenský oběd 12.00 = pracovní

 
14.00 = společenský, slavnostní

 
16.00 = mimořádná společenská událost

1 hodina

 
2 - 2,5 hod.

 
 
2,5 - 3 hod.

M: vycházkový oblek
Ž: kostým, odpolední šaty
M: tmavší společenský oblek
Ž: společenské šaty

M: tmavý společenský oblek
Ž: společenské nebo cocktailové šaty

jde o oddech v pracovní činnosti, společenská konverzace
významná společenská událost, důležité plodné navazování kontaktů (písemné pozvání)
vysoce společenská záležitost, povinnost zůstat nejméně do kávy, vést společenskou konverzaci
společenská večeře 17.00 = pracovní
18.00 = společenská
 
 
 
20.30 = výjimečná společenská událost
1,5 - 2 hod.

 
 
 
2,5 = 3 hod.

M: tmavý společenský oblek
Ž: společenské šaty, malé večerní, cocktailové šaty
M: smoking (při
vyzvání frak)
Ž: velká večerní toaleta
společensko pracovní konverzace
 
 
 
velmi významná společenská událost
- nutno jednat podle toho
- společenská konverzace, etiketa, případně protokol
recepce
nejrozšířenější forma společenského styku
- mění formu i obsah podle hodiny zahájení)
recepce - polední
10.00 = slavnostní
11.00 = společenská událost
např. zahájení
veletrhu)
12.00 nahrazuje oběd slavnostní
 
 
 

 
 
 17.00 = běžná recepce, vhodná ke každé příležitosti


 22.00 velmi slavnostní
- výjimečná
(zpravidla se koná po banketu pro širší počet pozvaných osob)

  2 hod. max.
  odcházíte
  před
  uplynutím
  této doby
  max. 2
  hodiny

 
 
  
 
 
  max. 2
  hodiny
 
 
 
  15 - 30
  minut
M: světlejší vycházkový oblek
Ž: kostým, denní společenské šaty

M: vycházkový oblek tmavší (ne černý)
Ž: kostým, denní společenské šaty
 
 
 
 
M: tmavší vycházkový nebo společenský oblek
Ž: společenské nebo cocktailové šaty
 
M: obyčejně ve fraku
a s řády
Ž: velká večerní toaleta

společenská konverzace
- nezávazná, kontakty

 
 
pracovní a společenská konverzace
(odcházíme před uplynutím dvou hodin, když se hostitel a hostitelka postaví ke dveřím; je to pravá chvíle) nezůstávejte až na konec

 
 
 
 
krátká mimořádně slavnostní událost
- společenská účast
- společenská konverzace
- lehká témata
neřeší se závažné problémy

cocktail
(cílem je dostat na co nejmenší prostor
s co nejmenšími náklady co nejvíce lidí)
obvykle mezi
18. a 20. hodinou
  1 - 1,5 hod.
  (setrvejte
  20 - 40
  minut)
M: společenský oblek
Ž: cocktailové šaty,
malá večerní
přicházíte po stanovené době, odcházíte před stanovenou dobou (hostitelé stále u dveří); cílem je navazování kontaktů; jídlo se pouze roznáší
číše vína
(obvykle ke státním svátkům nebo přijetí
u starosty ap.)
dopoledne
i odpoledne
20 minut
- 1 hodinu
M: podle denní doby,
Ž: ale nikdy ne sportovní
nezdržíte se déle než 20
- 30 minut; zapíšete se obvykle do podpisové knihy (pouze podpis, případně název organizace a funkci
- žádná sdělení)
nevedou se vážné hovory
Buffet Lunch
Buffet Dinner
(sedí se u stolů, občerstvení je teplé, hosté se obsluhují
u rautových stolů, koná se ve více místnostech, někdy i v poschodích)
obdoba oběda
obdoba večeře
cca 2
hodiny
M: podle denní doby
Ž: taktéž
hosté se sami obsluhují
POZOR: host si nikdy nesedá s manželkou
k témuž stolu!!!
smyslem akce je co nejširší navazování kontaktů
garden party
(velký společenský podnik)
večerní
17, 18, 19, 20 hod. začátek
2 - 4 hodiny
s programem
oblečení výlučně společenské
M: často smoking
Ž: večerní toaleta
velká společenská událost s množstvím pozvaných, programem a světelnými efekty

          Zapamatujeme-li si uvedená pravidla, můžeme směle zvládnout bez jakýchkoliv problémů každou společenskou událost.

          Nuže, milé dámy a pánové, směle do společnosti. Nemějte obavy, vše skvěle zvládnete!

 
                                                                                                    Převzato z časopisu Žena revue


       

         ¦         Napište nám: info@jidlo-piti-ziti.cz