Jiná země,

            jiný mrav
Šikmá věž Evropské odlišnosti komunikace mezi lidmi

Člověk v pracovním procesu, stejně jako v průběhu celého svého života, je v neustálém kontaktu s ostatními lidmi. Způsoby hledání "společné řeči" nabývají nových rozměrů, zvláště při setkávání a střetávání se lidí z různých zemí, odlišných kultur, rozdílného postavení v podnikové hierarchii či sociální skupině apod. Mezinárodní kolektiv autorů (I. Nový, S. Schroll-Machl aj.) knihy "Interkulturní komunikace v řízení a podnikání" (Management Press, Praha 1999) uvádí mimo jiné také příklady rad, které získávají američtí manažeři v rámci svého vzdělávání a odborného výcviku, jak usměrnit své chování, pokud jednají s Evropany:


Jsi-li v Evropě, chovej se jako na návštěvě u staré
bohaté tetičky. Dobře se oblékni (neškodí, pokud budeš ve výběru poněkud konzervativní), nežvýkej žvýkačku, nekuř, dokud se nezeptáš, jestli můžeš, neužívej křestních jmen, pokud tě někdo nevyzve, buď přesný.


V Německu buď pokud možno ještě přesnější a pamatuj si, že pánové chodí a sedí vedle dam a služebně starších vždy vlevo ... Můžeš si být jist, že své německé partnery vždy potěšíš svojí dochvilností, dodržováním předem dohodnutého časového rozvrhu, objemným svazkem písemných podkladů pro jednání a věcností při jejich projednávání.


V Itálii je běžné podávat si se všemi ruku. Neočekávej však, že si někdo bude pamatovat tvé jméno. Dodržuj také zvyk oslovovat každého titulem. Lidé, kteří mají univerzitní vzdělání, si na to velmi potrpí. V různých oborech bývají tituly odlišné.


Ve Španělsku se přesnost bere vážně, pouze když se jde na býčí zápasy. Časná večeře často končí kolem půlnoci. Pozdní večeře pak pokračuje někdy až do svítání. Pokud jsi pozván na večeři a nejsi zvyklý ponocovat, prospi se odpoledne. Bude se ti to hodit, pokud hodláš vydržet až do dezertu.

                                                                                                    Převzato z časopisu Žena revue.

       

         ¦         Napište nám: petr@i-s-express.cz